DÀNH CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT

Thí sinh tra cứu trạng thái trúng tuyển bằng Số báo danh. Sau đó chọn Chuyên ngành muốn học để Nhà trường cập nhật. Sau khi chọn chuyên ngành thành công, thí sinh nhập học ngay tại nút bên dưới.